Specialisaties

Covid is een infectieziekte. De meeste mensen herstellen binnen enkele dagen of weken. Maar er is ook een grote groep mensen die na drie maanden nog (ernstige) klachten heeft. Dit zijn vaak klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, vergeetachtigheid, niet goed kunnen concentreren, smaak- en reukverlies. Deze langdurige coronaklachten noemen we Long Covid.

Sinds de uitbraak van Covid, zijn veel mensen gezien door de ergotherapeut. Door de problemen waar mensen na Covid mee te maken krijgen, speelt ergotherapie vaak een belangrijke rol in het herstel.

Ergotherapie helpt bij het vinden naar een balans in uw energieverdeling. Samen met de ergotherapeut kijkt u naar hoe u uw dagelijkse activiteiten verdeeld over de dag en de week. Er wordt gezocht naar uw huidige basisniveau van wat u aankunt aan activiteiten. Wanneer u hier regie over heeft, kunnen activiteiten worden opgebouwd. De ergotherapeut laat u een gecontroleerde opbouw in activiteiten ervaren. U krijgt inzicht in nieuwe mogelijkheden van activiteiten uitvoeren, zoals een activiteit op een minder belastende manier doen, uw taken anders verdelen en/of maken van andere keuzes in de activiteiten.

Klik hier om alvast zelfhulptips te lezen. Ook kan de brochure ‘Het dagelijks leven in balans – Ergotherapie na corona’ u veel informatie en tips geven, klik hier.

in bewerking

Bij ergotherapie denken veel mensen direct aan hulpmiddelen. We weten hier ook inderdaad veel van, omdat hulpmiddelen zeer helpend kunnen zijn om de dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Het kan veel handelingen makkelijker maken.

Er zijn hulpmiddelen die u direct zelf kunt gebruiken, zoals aangepast bestek, een knopenhulp of een aantrekhulpmiddel voor steunkousen. Of bijvoorbeeld een scootmobiel of driewielfiets om u buiten te kunnen verplaatsen.

Er zijn hulpmiddelen die door de zorgverlener of mantelzorger gebruikt kunnen worden, om de hulp veilig en met zo min mogelijk fysieke belasting uit te voeren. Zo kan een tillift gebruikt worden om u te helpen van uw bed naar de rolstoel. Of een glijkous om de steunkousen aan te trekken.

Ook zijn er hulpmiddelen / aanpassingen mogelijk in huis. Zo kan een beugel geplaatst worden, om u te helpen bij het opstaan van het toilet. Een extra trapleuning om veilig gebruik te maken van de trap. Of drempels verwijderen in huis, zodat u met uw rolstoel alle ruimtes in kan rijden.

De ergotherapeut kan u helpen om te kiezen welke hulpmiddelen of aanpassingen geschikt voor u zijn. Sommige hulpmiddelen hebben we op voorraad, zodat u deze via ons kunt uitproberen.
Soms wordt een hulpmiddel vergoed, maar vaak ook niet. De ergotherapeut geeft hierover informatie en ondersteund bij de aanvraag of aanschaf van de hulpmiddelen. Ten slotte zijn sommige hulpmiddelen te leen bij een thuiszorgwinkel.

Klik alvast hier om naar de website te gaan met de hulpmiddelenwijzer van Vilans. U kunt op deze website betrouwbare informatie vinden over veel verschillende hulpmiddelen en de mogelijke vergoedingen hiervan.

Heeft u een woning van Veluwonen en een aanpassing nodig in huis? Dan komt altijd eerst een van onze ergotherapeuten bij u langs om te beoordelen of de gevraagde aanpassing inderdaad de oplossing is voor het probleem.

Ergotherapie helpt ouderen om vaardig te blijven in zelfzorgactiviteiten, zoals het opstaan uit bed, wassen en aankleden, maaltijden bereiden en toiletgang. Dit kan bijvoorbeeld door de de activiteiten te oefenen, de activiteit aan te passen, de omgeving aan te passen of een hulpmiddel te gebruiken.

Ergotherapeuten adviseren daarnaast hoe u zo lang en veilig mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dit advies kan bijvoorbeeld zijn om de keukenkastjes anders in te richten, klossen onder het bed te plaatsen, gebruik leren maken van een boodschappendienst, u in contact brengen met ondersteuning of een fijne dagbesteding uitzoeken.
Ook kan de ergotherapeut u adviseren over en begeleiden bij de aanvraag van aanpassingen in uw woning.

Wanneer u de zorg over uw partner krijgt, kan de ergotherapeut u adviezen geven over hoe u de zorg met zo min mogelijk fysieke belasting kunt uitvoeren.

Wanneer u een chronische progressieve aandoening krijgt, zoals een beroerte of COPD, is ergotherapie gericht op het blijven uitvoeren van activiteiten, taken en rollen die voor u belangrijk zijn en het leven betekenis geven. Zoals bezoek ontvangen, voorlezen voor de kleinkinderen of naar een winkel gaan.

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Mensen ervaren problemen met dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie of bijvoorbeeld problemen met het nemen van initiatief.

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Bij Ella is Marieke Buitenhuis aangesloten bij ParkinsonNet. Samen met de andere disciplines van ParkinsonNet wordt afgestemd welke zorg u nodig heeft bij uw hulpvraag.

Het doel van de ergotherapie bij Parkinson is het behouden of optimaliseren van het betekenisvol handelen. Dus het uitvoeren van de activiteiten die voor u belangrijk zijn, in uw eigen omgeving. Uw partner of mantelzorger wordt betrokken in het proces.

De ergotherapeut geeft informatie over welke veranderingen in het handelen kunnen gaan plaatsvinden door Parkinson en wat u kunt doen om zo lang mogelijk uw activiteiten te behouden of deze te herstellen.

Wanneer handelingen moeilijker worden om uit te voeren, zal de ergotherapeut u leren hoe u de activiteit of de omgeving kunt aanpassen om de handelingen te kunnen blijven uitvoeren.

Indien nodig kan de ergotherapeut u ook adviseren welke hulpmiddelen helpend zijn en begeleiden bij de aanvraag hiervan. Ook adviseert de ergotherapeut uw partner of mantelzorger hoe zij u kunnen begeleiden of verzorgen.

Meer lezen over Parkinson(Net) kan op: www.parkinsonnet.nl.

in bewerking

ReAttach is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus. De interventie is wetenschappelijk onderbouwd en heeft in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award gewonnen.

Met de ReAttach methode proberen we negatieve denkpatronen die van invloed zijn op het dagelijks leven, aan te passen naar gedachtes die helpend zijn.
Binnen Ella wordt ReAttach regelmatig ingezet als middel om voorwaarden te scheppen om behandeldoelen te  kunnen bereiken. Bij ReAttach ligt de focus niet op herbeleven van gebeurtenissen en u hoeft er dan ook niet over te praten. Dit maakt ReAttach een milde interventie.

Tijdens de sessie sluit u uw ogen en luistert u naar de denkopdrachten die de therapeut u geeft. Ondertussen ‘trommelt’ de therapeut in een bepaald ritmisch tempo op de handen. Hierdoor wordt het stofje oxytocine aangemaakt (wordt ook wel het gelukshormoon genoemd).
Door deze combinatie van denkopdrachten en het trommelen op de handen, worden er verschillende processen in de hersenen op gang gebracht. Dit gaat helpen om prikkels, emoties, stress, blokkades en gebeurtenissen te verwerken.

Bij Ella wordt ReAttach ingezet bij onder andere:
– Stress en burn-out klachten
– Gevolgen van long-covid
– Overprikkelingsklachten
– Chronische pijnklachten
– Vermoeidheid
– Vertrouwen terugkrijgen in je lichaam na ziekte

Gemiddeld zijn er vijf sessies nodig, verspreid over drie maanden. Na enkele sessies ervaren veel cliënten al een ‘opgeruimd’ hoofd, minder klachten en minder stress.

Meer lezen over ReAttach kan op: www.reattach.nl.

In de huidige maatschappij hebben we te maken met veel prikkels. De wereld ligt aan uw voeten. U hebt veel keuzes. We hebben een mobiele telefoon, waardoor u altijd bereikbaar bent en altijd toegang hebt tot veel informatie en nog meer keuzes. Er zijn verwachtingen, alles moet snel en liever gister dan vandaag. De druk ligt vaak hoog.
Dit kan stress geven. Als dit kortdurend is, is het vaak wel even vol te houden, maar duurt het langer, dan kan het ertoe leiden dat u steeds minder kunt, u raakt volledig uitgeput.
Het lukt niet meer om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren of bijvoorbeeld aan het werk te gaan.

Ergotherapie richt zich erop dat er (weer) een balans ontstaat tussen inspanning en ontspanning en/of tussen werk en privé.
Samen met de ergotherapeut kijkt u naar hoe u uw dagelijkse activiteiten verdeeld over de dag en de week. Er wordt gezocht naar uw huidige basisniveau van wat u aankunt aan activiteiten. Wanneer u hier regie over heeft, kunnen activiteiten worden opgebouwd. De ergotherapeut laat u een gecontroleerde opbouw in activiteiten ervaren. U krijgt inzicht in nieuwe mogelijkheden van activiteiten uitvoeren, zoals een activiteit op een minder belastende manier doen, uw taken anders verdelen en/of maken van andere keuzes in de activiteiten.
U krijgt inzicht in de valkuilen en hoe u uw nieuwe balans kan volhouden.

in bewerking

in bewerking

in bewerking